Ogólne

Miliardowe przekręty na budowie dróg i autostrad

Wartość sporów sądowych między GDDKiA a wykonawcami budów autostrad i dróg szybkiego ruchu przekracza 6 mld zł – podał w czwartek w Sejmie wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. Zapowiedział, że niektóre ze sporów mogą zakończyć się ugodami.

Niektóre budowy kończyły się porzuceniem placu budowy – jak A1 koło Łodzi

/Mikołaj Zacharow /Reporter

Przedstawiciel resortu odpowiadał w Sejmie na pytanie poseł Barbary Bartuś (PiS) w sprawie braku wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom realizującym budowę autostrady A4 Tarnów – Rzeszów na odcinku od węzła Tarnów Krzyż do węzła Dębica Pustynia na zlecenie konsorcjum pod przewodnictwem irlandzkiej firmy SIAC Construction Limited.

Według przytoczonego przez Szmita zestawienia GDDKiA trwające spory sądowe z wykonawcami inwestycji drogowych w Polsce opiewają na ponad 6 mld zł i dotyczą lat 2012-2015. „Skala problemu jest ogromna” – ocenił przedstawiciel resortu.

Jak zapowiedział, resort dokona ponownego przeglądu wszystkich roszczeń, aby wytypować te, które można rozwiązać poprzez zawarcie ugód.

„Jest kilka przykładów, w których każde rozwiązanie, jeśli nie będzie ugodą, będzie złe, bo albo doprowadzi do upadłości firmy, jeżeli uznane zostaną roszczenia GDDKiA, albo będą to realne, bezpośrednie straty dla budżetu państwa” – tłumaczył Szmit. Według niego zawarcie ugód w kilku przypadkach pozwoliłoby funkcjonować firmom i doprowadziłoby do ograniczenia strat strony publicznej.

„Podejmujemy szereg prac, aby w rozpoczętej perspektywie unijnej już do takich sytuacji nie dochodziło. Pracujemy nad zmianami w prawie o zamówieniach publicznych, nad zmianami technologii, ograniczeniem kosztów i mechanizmami, które będą uwiarygodniały przedsiębiorstwa” – zapowiedział Szmit przypominając, że tylko w tym roku na budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu zaplanowano ponad 17 mld zł.

Minister odnosząc się do budowy autostrady A4 Tarnów – Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica – Pustynia z lat 2010-2012 wyraził opinię, że po konsorcjum, z którym rozwiązano umowę w trakcie realizacji zadania, pozostały ogromne zobowiązania wobec podwykonawców, które były zaspokajane w różny sposób.

Na podstawie specustawy z czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców zgłoszono 244 wnioski na łączną kwotę 220 mln zł, pozytywnie rozpatrzono 177 wniosków, na podstawie których wypłacono 81 mln zł. W sporach przed sądami cywilnymi zgłoszono 188 wniosków na łączną kwotę 241 mln zł. W całości bądź częściowo sąd uznał 144 wnioski na łączną kwotę 115 mln zł. „Firma SIAC Construction Limited jest jedną z tych firm, które na polskim rynku pozostawiły bardzo zły ślad” – ocenił Szmit.

Umowę na wybudowanie 35-kilometrowego odcinka autostrady A4 Tarnów – Dębica GDDKiA podpisała w 2010 r. z konsorcjum firm SIAC Construction, PBG, Aprivia i Hydrobudowa Polska – za ponad 1,7 mld zł. Po tym jak konsorcjum mimo deklaracji nie wywiązywało się z zapisów kontraktowych, zarządca dróg w lipcu 2012 r. zerwał kontrakt na budowę tego odcinka. W 2014 r. dokończyło go konsorcjum firm Heilit – Woerner Budowlana i Budimex.

Źródło: http://interia.pl.feedsportal.com/c/34004/f/625092/s/4ce494b9/sc/3/l/0Lmotoryzacja0Binteria0Bpl0Craporty0Craport0Ebudowa0Eautostrad0Cbudowa0Eautostrad0Cnews0Emiliardowe0Eprzekrety0Ena0Ebudowie0Edrog0Ei0Eautostrad0HnId0H19548320Dutm0Isource0FMotoryzacja0Gutm0Imedium0FRSS0Gutm0Icampaign0FRSS/story01.htm