Transport

Kwalifikacja wstępna

Zdobycie uprawnień kierowcy zawodowego to nie tylko okazja do zmiany pracy na lepiej płatną, ale również możliwość poznania świata i nowych ludzi. Aby móc zdobyć uprawnienia na kierowanie pojazdami kategorii C lub D, trzeba najpierw poddać się kwalifikacji wstępnej. Czym jest kwalifikacja wstępna? Kto może do niej przystąpić?

Kwalifikacja wstępna – czym jest i jak wygląda?

Kwalifikacja wstępna to szkolenie przeznaczone dla osób, które mają od 18 do 21 lat i chcą zdobyć uprawnienia kierowcy zawodowego kategorii C, C+E, D, D+E, a także C1, C1+E lub D1, albo D1+E. Kurs składa się łącznie z 280 godzin, z czego 260 godzin to zajęcia teoretyczne, a 20 godzin to zajęcia praktyczne. Z 20 godzin praktyki 16 godzin zajęć odbywa się w ruchu miejskim, a pozostałe 4 godziny na płycie poślizgowej.

W każdym z przypadków, po odbyciu kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej należy wziąć udział w egzaminie państwowym.

Osoby, które ukończyły 21 rok życia mogą poddać się tak zwanej kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, która obejmuje 140 godzin zajęć, czyli 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w mieście (8 godzin) oraz na płycie poślizgowej – 2 godziny.

Aby móc poddać się kwalifikacji wstępnej, prawo jazdy C+E, C, D czy D+E nie jest potrzebne. Nowi (potencjalni) kierowcy oraz kierowcy zawodowi, którzy chcą poddać się kwalifikacji wstępnej muszą posiadać:

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy kierowcy zawodowego.

Posiadając takie dokumenty można zapisać się na szkolenie w wybranej szkole jazdy.